vrijdag 24 oktober 2014

Vrijheid. Wat betekend vrijheid voor jou ?

                                                Aanwezig : Henny, Anja, Bertina en Tobi

Trefwoorden :
Utopie, hoofd-hart, gouden kooi, ‘molensteen’, angst, vertrouwen, vierkant, conditionering, balans tussen vrijheid en verplichting, rups en haar gevecht om vlinder te worden, verslaving, keuzevrijheid - keuzestress, zelfontplooiing, maatschappij en vrijheid;
Samenvatting:
Omgaan met vrijheid is niet makkelijk. We denken te weten en te voelen wanneer vrijheid er is in het NU, maar ermee omgaan vraagt grote zelfkennis. Te veel vrijheid werkt averechts als we geen tijd meer hebben om verstandige keuzes te maken, of als we te weinig vertrouwen hebben om ons hart te volgen. Een te veel aan informatie werkt blokkerend in plaats van bevrijdend. Innerlijke ethische codes en hoge menselijke ontwikkeling en zelfkennis zijn voorwaarde voor
een verantwoorde omgang met vrijheid. 
                                               
Vrijheid als persoonlijke ervaring :
Gedachten zijn vrij,…en dan ook weer niet. Bertina is er zeker van dat je gedachten vrij zijn, maar er is ook een vraag die bijna tegelijkertijd opkomt: ‘Ben ik wel zo vrij?’ Blijkbaar zijn ondanks deze schijnbare vrijheid ook beperkende factoren. Voor Anja is vrijheid relatief,…ze wil er daarna leven maar beleefd vrijheid alleen af en toe. Fysiek gezien is strand de plaats waar ze vrijheid werkelijk beleefd. Henny zegt dat vrijheid een gevoel is, dat ze ervaart als haar energie goed is. Dit gevoel wordt helaas al te vaak doorbroken door gedachten. Voor haar heeft vrijheid te maken met een zekere gedachteloosheid,…d.w.z. er wordt niet meer bewust gedacht, en er zijn geen zelf opgelegde beperkingen meer. Voor Tobi is vrijheid een plek in zijn hart, maar het is ook iets in zijn hoofd.
Allemaal waren het met elkaar eens dat je in een gevangenis vrij kon zijn. Mandela werd als voorbeeld genoemd. Blijkbaar begreep iedereen aan tafel vrijheid voornamelijk als een innerlijke belevenis,…onafhankelijk van fysieke beperkingen. In het “NU- zijn”,  is bepalend voor een werkelijke belevenis van vrijheid.


Onvrijheid :
De belevenis van een gouden kooi waar ze zelf de sleutel van heeft belemmert voor Bertina het leven van vrijheid. Ook Anja ziet en voelt er een ‘molensteen’, ondanks haar grote vrijheidsdrang. Zij zegt dat de beperking in haar zelf zit. Theoretisch kan Henny vrijheid wel definiëren, maar toch is ook bij haar een zekere angst, die haar beperkt. Ze weet dat het goed zou zijn om zich door het leven te laten dragen, om dat vertrouwen te koesteren, zich durven te laten gaan, en toch is er een beperkend element. De drang om op ‘zeker te gaan’ is sterker en verhindert het ‘vrije leven zonder angst’. [Het lijkt wel als of zekerheid hier het tegenovergestelde element van vrijheid vormt.] Voor Tobi is onvrijheid een vorm van conditionering. Als de gevestigde orde (kerk, maatschappij) jouw denken kunnen beïnvloeden, ontstaat er onvrijheid. Dan leven mensen in het vierkant; afstand nemen en ‘out of the comfort zone’ gaan is dan niet mogelijk en vrijheid wordt beperkt. Ook ziekte kan vrijheid inperken. De modale houding en instelling van ‘wat we allemaal moeten’ werkt vrijheid tegen. Of het nu zelf opgelegde “moet gevoelens” zijn of dat ze van buitenaf komen, maakt niet uit voor het gevoel van onvrijheid. Ook gedragscodes kunnen een grote beperkende factor zijn.  
                                                          
                                                        Vlinder verhaal / laatste adem :Bertina zoekt naar een compromis tussen verplichting en vrijheid. Er moet volgens haar een balans bestaan tussen die twee. Absolute vrijheid lijkt dan weer een utopie. En toch ziet zij een ultiem doel van vrijheid in de beeldspraak van de vlinder die uit zijn cocon kruipt. Het is een meest inspannend gevecht, dat verloren zou zijn als de vlinder hulp van buiten af zou krijgen. Zij verteld dat de rups bij hulp zou overlijden. In dit voorbeeld ziet zij wellicht ook het leven als een strijd om uiteindelijk de ultieme vrijheid te beleven. Maar het is belangrijk om dit gevecht zelf uit te dragen.
Tobi heeft geleerd om zijn vrijheid te leven. Door omstandigheden in zijn leven is hij bij een keerpunt aangelangd, waar hij nu kan zeggen dat hij zijn leven vorm geeft zodat hij bij zijn laatste adem geen spijt hoeft te hebben.
Vrijheid van een ander :
De vrijheid van een ander beperken door hem/haar erop aanspreken als hij/zij een verslaving volgt, kan volgens Tobi vanuit vrijheid. We kunnen ingrijpen met liefde en niet iemand iets opleggen vanuit ons ego.
Kind en vrijheid / creëren van tijd :
Kinderen zijn vrij, maar behoeven leiding en beperking. Juist de enorme keuzevrijheid van onze tijd zorgt voor verwarring en chaotisch gedrag bij kinderen, die te veel vrijheid ervaren, vind Henny. Ze vindt dat kinderen in hun vrijheid zo wat verdrinken. Juist daarom zegt Bertina ook dat beperking van vrijheid belangrijk is, om zo tijd te creëren. [zodat kinderen niet door bijvoorbeeld de moderne media verslaafd worden].
                                                       Keuzevrijheid en keuzestress:

Een te veel aan keuzevrijheid, die is ontstaan door een enorme individuele zelfontplooiing in onze maatschappij van welvaart, heeft ertoe geleidt dat mensen juist onvrij werden. Henny: Mensen worden als producten gezien en als gevolg ontstaat een gevoel van machteloosheid, verlorenheid en ontstaat weer angst van diep binnenuit. Bertina weet te vertellen dat mensen die voor 50 potjes jam staan in de winkel niet kunnen kiezen,…als er maar 5 potten jam staan is er vrijheid om te kunnen kiezen, en nemen mensen een potje. Zij vindt dat traditie een positief aspect heeft, namelijk ‘overzichtelijkheid’. Tobi aan de andere kant ervoer het als een grote vrijheid toen hij in een tijd van zijn leven de vrijheid ervoer om uit 200 soorten bier te kunnen kiezen. Hij deed dat over een bepaalde tijd en wist uiteindelijk welke soorten hij het lekkerst vond.

                                                                         Innerlijke kracht :

Om in onze tijd vrijheid werkelijk te kunnen ervaren is er kracht voor nodig. Namelijk een kracht om sterk in je eigen schoenen te blijven staan, je niet afhankelijk laten maken van anderen, en ook zelfkennis om te weten wat bij je past.

Vrijheid en maatschappij:

Beperking van vrijheid, of beter,  een grens aan vrijheid is goed in een maatschappij vindt Bertina. De vraag waar deze grens dan ligt hebben we niet besproken.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten